Naše kluby

Nejbližší akce

Nejsou naplánované žádné akce

O hře cashflow

K čemu slouží hra Cashflow

Hra Cashflow je vzdělávací desková hra, která simuluje skutečné životní finanční strategie a situace.  Získáte tak cenné zkušenosti a poznatky pro osobní finance a investování, aniž byste museli riskovat své skutečné peníze.

Kdo hru vytvořil

Tuto hru vytvořil  Robert Kiyosaki, autor knih zaměřených na budování pasivních příjmů a získání finanční svobody. Jeho nejznámější knihou je Bohatý táta, chudý táta, díky které změnil desítkám miliónů lidí po celém světě způsob přemýšlení o penězích. Hra Cashflow je konečnou realizací jeho vize, vytvořit interaktivní nástroj pro finanční vzdělávání.

Robert Kiyosaki říká:  „Moje hra nezmění člověka z ulice. Moje produkty jsou určeny pro lidi, kteří jsou sami od sebe aktivní. Pamatujte si, všichni máme schopnost dosáhnout finanční nezávislosti bez ohledu na to, v jakém postavení se právě nacházíme, ale cestu k finanční svobodě si vybere pouze několik jedinců. Je nabízena všem, ale ne všichni jsou odhodláni jednat, aby dosáhli ve svém životě změn. Nečekejte a vydejte se na cestu.

Z čeho se hra skládá

Základ tvoří velká hrací deska, která se skádá ze dvou částí - krysího závodu a rychlodráhy. Dále v balení najdeme:

  • 4 sady kartiček - malý obchod, velký obchod, trh, nicotnosti
  • hrací figurky, žetony ve tvaru mincí a sýrů, házecí kostky
  • hospodářská výsledovka pro zapisování potřebných finančních údajů
  • startovací kartičky povolání
  • sada peněž
  • tužky

Jak se hraje hra Cashflow

Na začátku hry je hráči přidělena kartička s reálným povoláním a k tomu příslušnými příjmy a výdaji. Poté si hráč zvolí svůj sen, který označí na rychlodráze žetonem ve tvaru sýra.

První část hry - krysí závod

Krysí závod simuluje to, co zná většina z nás z běžného života. Chodíte do práce, každý měsíc dostanete výplatu, zaplatíte výdaje a něco Vám zůstane – odtud pramení i název hry – volné CASHFLOW. Jak s těmito penězi naložíte teď, určí Vaši situaci v budoucnu (nejen ve hře). Učíte se využívat své volné peníze k budování takových aktiv, které Vám generují pasivní příjmy. Ve hře využíváte ke koupi nemovitostí, podílů ve společnostech, akcií a dalších příležitostí, které přijdou (kartami OBCHOD). Situace ve hře se mění s dopadem na všechny hráče díky kartám TRH, které ovlivňují situaci na finančním trhu pro všechny, stejně jako v životě. Vaše příjmy se mohou snižovat při nákupu různých potřebných NICOTNOSTÍ, které prostě musíte koupit, když už na ně vstoupíte. Kdo by odolal novému mobilu, když ten starý už má několik měsíců že :-). Veškeré dění ve hře ovlivňuje Vaše hospodaření a vše se učíte zaznamenávat do hospodářské výsledovky.

Krysí závod opustíte ve chvíli, kdy Vaše pasivní příjmy (z pronájmu nemovitostí, dividendy, podíly na firmách) dosáhnou vyšších částek než Vaše výdaje. Jste finančně svobodní a vítejte na rychlodráze.

Druhá část hry - rychlodráha

Po získání finanční nezávislosti se posunujete na tzv. Rychlodráhu. Simuluje reálný svět těch, kteří se nebojí o výplatu příští měsíc, ale jsou „bohatí.“ Vítejte ve světě velkého byznysu.

Jaký je cíl hry

Cílem hry je naučit se porozumět svým financím a jejich tokům tak, abyste byli schopni využít dosažené informace i v reálném životě. V rámci deskové hry jsou dva dílčí cíle k dokončení hry.

Prvotním cílem hry je dostat se z krysího závodu na rychlodráhu. Toho dosáhneme nakupováním takových investic, které nám zvýší pasivní příjem natolik, aby přesahoval celkové výdaje. Tím se stává hráč finančně svobodný a může se vydat na podnikatelskou rychlodráhu.

Druhým cílem je koupit na rychlodráze vlastní sen nebo zvýšit měsíční tok peněz o 50 tisíc dolarů nakupováním různých byznysů.

Pro koho je hra určena a jak dlouho trvá

Hru mohou hrát dospělí i děti od 10 let, kteří se chtějí naučit zábavnou formou základy firnanční gramotnosti.Ty mohou získat i děti menšího věku, díky hře Cashflow pro děti. Doporučený počet hráčů je 2-6, ale hrajeme i ve výrazně větším počtu. Hra trvá 1 - 4 hodiny, v závislosti na počtu hráčů a jejich zkušenosti.