Naše kluby

Nejbližší akce

Nejsou naplánované žádné akce

Finanční gramotnost

Musím chápat, jak mé dnešní rozhodnutí ovlivní mou budoucnost ať už pozitivně nebo negativně. Vše začíná u osobních financí. Zvládnutí vlastních peněz vede ke spokojenějšímu životu. V dnešní době je potřeba rozumět tomu, co děláte. Ze všech stran se na nás hrnou různé finanční produkty, možnosti a nabídky. Pokud ale nepochopíme jejich účel, možnosti a využití, nikdy nebudeme finančně svobodní.

V poslední době se čím dál víc setkáváme s pojmy jako je finanční inteligence či finanční gramotnost. Zřejmě proto, že právě tyto dvě slova mají za následek to, že velká část obyvatelstva se dnes potýká s ne malými finančními problémy.

Co je finanční inteligence

Finanční inteligence je ta část naší celkové inteligence, jakou využíváme při řešení finančních problémů. Ty mohou být např.:

 • Nevydělávám dost peněz
 • Vězím v dluzích
 • Nemohu si dovolit koupit dům
 • Nemám dost peněz na důchod
 • Nevyhovuje mi má práce, ale nemůžu si dovolit dát výpověď

Co je finanční gramotnost

Jedoduše řečeno finanční gramotnost je umění či dovednost číst finanční výkazy a čísla. Peníze můžete ovládnout nebo ovládnou ony Vás. Není nic mezi tím. Když chcete o někom říci, že je finančně gramotný, znamená to, že ovládá své peníze. Zná přesně své finanční toky (příjmové i výdajové). Dokáže se orientovat a ví jaké možnosti zacházení se svými penězi má. Není to jen o tom rozumět penězům, ale rozumět tomu, jak mohu peníze v životě využít tak, abych byl spokojenější.

Finanční gramotnost je založena na slově Cashflow neboli Peněžním toku, který udává rozdíl mezi Příjmy a Výdaji. Další částí finančního výkazu je bilanční rozvaha, kterou tvoří Aktiva a Pasiva.

Aktiva a Pasiva

Jedním z důvodů, proč mnozí lidé jsou ve finančních potížích je, že si pletou pasiva s aktivy. Například, mnoho lidí si myslí, že jejich dům, ve kterém bydlí, je aktivum, když je to pasivum. Aktiva jsou takové investice, které produkují příjmy. Jednoduše řečeno aktiva peníze do kapsy přináší. Narozdíl pasiva produkují výdaje, tedy jednodušeji řečeno pasiva peníze z kapsy vytahuje. Bohatí lidé již dávno toto důležité pravidlo pochopili.

Máme tři základní dělení vrstev lidí:

 • Chudí lidé - platí výdaje
 • Střední třída - kupují pasiva, ale myslí, že jsou to aktiva
 • Bohatí lidé - kupují aktiva

Cashflow Kvadrant

Cashflow kvadrant nám rozděluje lidi do čtyř kvadrantů z hlediska toho, jakým způsobem získávají peníze. Každý z nás se tedy nachází alespoň v jednom ze čtyř kvadrantů Cahflow kvadrantu.
Písmeno Z určuje skupinu lidí, kteří se spoléhají na výplatní pásku a jsou tudíž zaměstnanci.
Písmeno S určuje skupinu lidí samostatně výdělečně činných. Lidé v této levé časti kvadrantu směňují čas za peníze. 
Na pravé straně kvadrantu lidé získávají peníze buď z podniku nebo investic, které vlastní. Písmeno M pak označuje majitele byznysu a písmeno I označuje investory.

Aktivní a pasivní příjmy

Aktivní příjem je příjem, jak je zná většina obyvatelstva, a sice získaný z výplaty různých druhů aktivních prací (zaměstnání, brigáda, živnost). Pro tento příjem musíme vynaložit zejména svůj čas a vyplácí se v závislosti na odvedené práci. Z těchto příjmů se buduje finanční svoboda velmi obtížně.

Pasivní příjem je pravidelný příjem (např. měsíční, čtvrtletní, roční), který vzniká z jednou vynaloženého úsilí a vkladu a posléze nám chodí i když my zrovna spíme. Jedná se o nakoupení aktiv, které generují pozitivní cashflow (peněžní tok).

Pasivní příjem může být:

 • Zisk z pronájmu budov, prostorů, bytů
 • Zisk z podniku
 • Zisk z dividendy, dluhopisů, investičních fondů
 • Zisk z umístění cizí reklamy na např. webové stránky
 • Zisk z úroků
 • Zisk z poskytování licence
 • Zisk z patentů

Pokud chcete dosáhnout finanční svobody, musíte se dostat z levé části Cashflow kvadrantu do pravé části investováním do aktiv, které generují pasivní příjmy i když Vy spíte.